Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

       วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่นำงานบริการด้านแรงงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา

TOP