Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.) ทั้งหมด

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)
#พร้อมให้คำแนะนำ #ความสะดวกของท่าน_คืองานบริการของเรา.
📍ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด.
📍ที่ตั้ง 2/6 ถนนเยลลี่อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
📍เจ้าหน้าที่ให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
📍ติดต่อสอบถามโทร. 055-533134 ☎️📞….
หรือผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดตาก

TOP