Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาจราจร

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาจราจร ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาจราจร เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางมางานนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครจราจร

TOP