Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งหมด

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

TOP