Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่นในระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่นในระดับประเทศ ทั้งหมด

                 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่นในระดับประเทศ จาก ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์) โดยมีนายบันเทิง หมวดจันทร์ ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางรอบียะ แจกอม๊ะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ผลักดันและให้โอกาสได้นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานประกันสังคม

TOP