Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา ให้บริการแนะนำอาชีพอิสระ การทำน้ำเก็กฮวย น้ำลำใยฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา ให้บริการแนะนำอาชีพอิสระ การทำน้ำเก็กฮวย น้ำลำใยฯ ทั้งหมด

     วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ให้บริการแนะนำอาชีพอิสระ การทำน้ำเก็กฮวย น้ำลำใย น้ำมะขาม น้ำกระเจี๊ยบแดง แจกเอกสารจากสำนักงานจัดหางาน ให้กับประชาชนผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และในวันนี้ได้สาธิตอาชีพอิสระการทำน้ำกุหลาบใบเตย แจกให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย

TOP