Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมดำเนินกิจกรรม“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”ร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สร้างอาชีพในApplication TikTokฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมดำเนินกิจกรรม“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”ร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สร้างอาชีพในApplication TikTokฯ ทั้งหมด

             ระหว่างวันที่ 5–6 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ฉลองครบรอบ 18 ปี คืนกำไรให้กับลูกค้า “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส” ร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สร้างอาชีพในApplication TikTok เปิดคอร์สเรียนการเป็นนายหน้า TikTok แบบจับมือทำ โดยโค้ชคอปือเซาะ ลาโฮะยา โค้ชสอนธุรกิจออนไลน์ ภาคใต้ จำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน โดยมีผู้สนใจเข้ามาเรียนหลากหลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วม จำนวน 250 คน ทั้งนี้ นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ให้บริการประจำศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าโคเซี่ยมยะลา ชั้น 3

TOP