Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ จังหวัดนครพนมให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ จังหวัดนครพนมให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัด ทั้งหมด

       วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โดยให้บริการ
– รับเรื่องร้องทุกข์ติดตามเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน
– รับเรื่องร้องทุกข์ติดตามเงินสะสมเลี้ยงชีพ / เงินบำนาญแห่งชาติเกาหลี
– บริการด้านแรงงานอื่น ๆ
✡️ ศูนย์บริร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.
✡️ ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP