Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
– รับแบบเบิกสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
– รับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
– รับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
– รับเปลี่ยนสถานพยาบาลทางการแพทย์
– ให้คำแนะนำตำแหน่งงานว่างแก่ผู้ว่างงาน
– รับขึ้นทะเบียนว่างงาน
– รับรายงานตัวว่างงาน
– ประชาสัมพันธ์และแจกข่าวสาร
งานวันนัดพบแรงงาน
– บริการอื่นๆ ด้านแรงงาน ฯ
✡️ ศูนย์บริร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.
✡️ ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP