Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ทั้งหมด

     วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลำพูน และนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดศรีปิงชัย (ป่าแก) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP