Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565ฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565ฯ ทั้งหมด

      วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลำพูน และนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ณ บริเวณแปลงปลูกป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขต.1 (ป่าตึง)
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

TOP