Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกปฏิบัติงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกปฏิบัติงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด

     วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกปฏิบัติงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2566 นำโดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า หมู่ที่๒ ตำบลห้วยไร่ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน หางานทำ ด้านการประกันสังคม ฯ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานราชการหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิร่วมออกให้บริการในครั้งนี้ด้วย

TOP