Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน Co-payment

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน Co-payment ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน Co-payment ณ ด้านหน้าศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน

TOP