Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมออกบูธในการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 2 ฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมออกบูธในการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 2 ฯ ทั้งหมด

        วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก (5เสือแรงงาน) เข้าร่วมออกบูธในการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติโดยให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างอาชีพและสวัสดิการด้านแรงงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

TOP