Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งหมด

              วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการด้านแรงงานเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ หมู่ 3 บ้านน้ำก่ำกลาง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานโครงการฯ
โดยได้นำบริการด้านแรงงานเข้าไปให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
1. กิจกรรมตอบปัญหาด้านแรงงานเพื่อรับของรางวัล
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงาน
3. รับสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40
4. ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
เบิกเงินทดแทนขาดรายได้ เมื่อป่วยติดโควิด 19
5. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน
6. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เคยไปทำงานต่างประเทศ
7. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
8. สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
9. ตำแหน่งงานว่าง
10. แจกแผ่นพับภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 หน่วยงาน
11. บริการอื่นๆ ด้านแรงงาน
✡️ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.
✡️ ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP