Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 65 ทั้งหมด

               วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
✡️ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.
✡️ ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP