Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทั้งหมด

     วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวพุทธชาติ อินทร์สา แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน “นโยบายกระทรวงแรงงาน”ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “สืบสาน รักษาต่อยอด MOLฟื้นฟู พลิกโสม ตลาดแรงงานไทย” ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 การให้บบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การค้าโคลี่เซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ประกาสอัตราจ้างขั้นต่ำ (ฉบับบที่ 11) และการณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดยะลา ทางคลื่น FM MHz ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ณ.สถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

TOP