Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานฯ ทั้งหมด

            วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาววาเนสสา มโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านแลงงาน ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา10.00 -17.00 น. และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านรายการวิทยุแรงงาน ทางคลื่นความถี่ FM 95 M-z ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

TOP