Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทั้งหมด

     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–09.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ช่องทางการให้บริการประชาชน ผ่านบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ทุกวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

TOP