Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางธัญญธร หอมกระจาย จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง รายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางธัญญธร หอมกระจาย จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง รายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ทั้งหมด

                         วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่น วศป 711 KHz รายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” เวลา 12.10 – 12.30 น. ทั้งนี้ นางธัญญธร หอมกระจาย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

TOP