Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัด แก้หนี้ ครั้งที่ 4 “

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัด แก้หนี้ ครั้งที่ 4 “ ทั้งหมด

        วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัด แก้หนี้ ครั้งที่ 4 ” เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ภารกิจกระทรวงแรงงาน แก่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อาทิ การพัฒนาทักษะฝีมือการฝึกอาชีพ ตำแหน่งงานว่างเป็นต้น มีประชาชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ความสนใจรับคำปรึกษาจำนวนมาก โดยมีนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

TOP