Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทั้งหมด

                  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ ณ วัดหล่ายแก้ว ม.1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

TOP