Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 64

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 64 ทั้งหมด

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

TOP