Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจิตอาสา ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจิตอาสา ประจำปี 2565 ทั้งหมด

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นางสาวพิมพ์ชนก อุดมลาภธรรม เลขที่ 82 หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

TOP