Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 ทั้งหมด

            วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 และมีการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ความรู้สำหรับแรงงานภายในงาน โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

TOP